Modelování pohybu tekutin v porésním prostředí

Vedoucí práce RNDr., Tomáš Fürst, Ph.D.
Název práce Modelování pohybu tekutin v porésním prostředí
Typ práce Diplomová
Status práce Volná
Popis práce

Tohle je velmi široké téma a lze přizpůsobit požadavkům a možnostem studentů jako bakalářské či magisterské téma. Prerekvisice: angličtina, základy procedurálního programování, diferenciální rovnice, základy fyziky.

Společné sdělení pro všechny studenty: Velmi uvítám, pokud studenti sami navrhnou téma své diplomové práce. Těším se na všechny relevantní aplikace matematiky v praxi.