Analýza spektroskopických dat

Vedoucí práce RNDr., Tomáš Fürst, Ph.D.
Název práce Analýza spektroskopických dat
Typ práce Bakalářská
Status práce Volná
Popis práce

Cílem práce je navrhnout a implementovat soubor metod, které umožní vyhodnocení velkých datových sad v oblasti hmotností spektroskopie. Spolupráce s Jiřím Gruzem a Laboratoří růstových regulátorů.

Prerekvisice: angličtina, základy procedurálního programování

Práce může být vypsána i jako magisterská.

Společné sdělení pro všechny studenty: Velmi uvítám, pokud studenti sami navrhnou téma své diplomové práce. Těším se na všechny relevantní aplikace matematiky v praxi.