Shluková analýza dat smíšeného typu

Vedoucí práce Mgr., Kamila Fačevicová, Ph.D.
Název práce Shluková analýza dat smíšeného typu
Typ práce Bakalářská
Status práce Volná
Popis práce

Cílem práce je nastudovat, popsat a prakticky použít vybranou metodu shlukové analýzy datového souboru, který obsahuje jak spojité, tak i kategoriální proměnné.