Metody detekce a automatického zpracování obrazu

Vedoucí práce RNDr., Tomáš Fürst, Ph.D.
Název práce Metody detekce a automatického zpracování obrazu
Typ práce Bakalářská
Status práce Volná
Popis práce

Ve spolupráci s Centrem regionu Haná pro biotechnologický výzkum vyvinout a implementovat metody, segmentace a registrace obrazových dat, které se použijí pro sledování parametrů růstu rostlin. V této oblasti je práce poměrně dost, téma lze rozdělit do několika podoblastí.

Prerekvisice: angličtina, základy procedurálního programování

Práce může být vypsána i jako magisterská.

Společné sdělení pro všechny studenty: Velmi uvítám, pokud studenti sami navrhnou téma své diplomové práce. Těším se na všechny relevantní aplikace matematiky v praxi.

Téma je rezervováno pro Dominiku Mikšovou, ale problémů je tady dost pro všechny:)