Téma na přání studenta

Vedoucí práce Mgr., Iveta Bebčáková, Ph.D.
Název práce Téma na přání studenta
Typ práce Diplomová
Status práce Volná
Popis práce

Ráda uvítám studenty s vlastním nápadem na téma své diplomové práce.