Bairovské funkce a jejich vlastnosti

Vedoucí práce RNDr., Pavel Ludvík, Ph.D.
Název práce Bairovské funkce a jejich vlastnosti
Typ práce Diplomová
Status práce Volná
Popis práce

Bairovské funkce jsou přirozeným zobecněním funkcí spojitých. Bairovská funkce první třídy například je bodovou limitou posloupnosti spojitých funkcí (a jako taková tedy spojitá sama být nemusí). Cílem práce je porozumět hierarchii bairovských funkcí, vhodnými příklady demonstrovat smysl tohoto pojmu a dokázat jejich základní vlastnosti.

[1] Lukeš, Jaroslav, Jan Malý, Ivan Netuka, and Jirí Spurný. Integral representation theory: applications to convexity, Banach spaces and potential theory. Vol. 35. Walter de Gruyter, 2009.