Prvkové odlehlé hodnoty

Vedoucí práce Mgr., Kamila Fačevicová, Ph.D.
Název práce Prvkové odlehlé hodnoty
Typ práce Diplomová
Status práce Rezervovaná
Popis práce

Úkolem bude nastudovat a popsat metody zaměřené na detekci odlehlých hodnot na úrovni prvků (nikoli tedy celých pozorování) a také na následnou analýzu dat, v nichž se tento typ odlehlých hodnot vyskytuje. Použití těchto metod student demonstuje na vybrané datové sadě.