Kooperativní teorie her více hráčů a její aplikace

Vedoucí práce Mgr., Iveta Bebčáková, Ph.D.
Název práce Kooperativní teorie her více hráčů a její aplikace
Typ práce Diplomová
Status práce Volná
Popis práce

Cílem práce bude prozkoumat problematiku kooperativní teorie her více hráčů a ukázat její uplatnění v nejrůznějších oblastech.