Téma z oblasti teorie her a její aplikace

Vedoucí práce Mgr., Iveta Bebčáková, Ph.D.
Název práce Téma z oblasti teorie her a její aplikace
Typ práce Bakalářská
Status práce Volná
Popis práce

Cílem práce bude nastudovat vybrané téma z oblasti teorie her a ukázat využití na příkladu.