Dynamika dvojitého oscilátoru

Vedoucí práce doc. RNDr., Jan Tomeček, Ph.D.
Název práce Dynamika dvojitého oscilátoru
Typ práce Diplomová
Status práce Volná
Popis práce

Cílem je popsat a zobecnit dvojitý oscilátor.