Korovkinova věta a její důsledky

Vedoucí práce RNDr., Pavel Ludvík, Ph.D.
Název práce Korovkinova věta a její důsledky
Typ práce Bakalářská
Status práce Volná
Popis práce

Korovkinova věta je elegantní tvrzení o stejnoměrné konvergenci pozitivních lineárních operátorů. Tvoří jádro současného velmi krátkého důkazu Weierstrassovy věty o aproximaci spojitých funkcí polynomy. Cílem práce je odvodit Korovkinovu větu a některé její varianty a zobecnění a ukázat jejich využití.

[1] Altomare, Francesco, and Michele Campiti. Korovkin-type approximation theory and its applications. Vol. 17. Walter de Gruyter, 2011.
[2] Lukeš, Jaroslav, Jan Malý, Ivan Netuka, and Jirí Spurný. Integral representation theory: applications to convexity, Banach spaces and potential theory. Vol. 35. Walter de Gruyter, 2009.