Diskrétní dynamické systémy

Vedoucí práce prof. RNDr. dr hab., Jan Andres, DSc.
Název práce Diskrétní dynamické systémy
Typ práce Bakalářská
Status práce Volná
Popis práce

Diskrétní dynamické systémy budou aplikovány na (pokud možno) reálná data za účelem analýzy standardních modelů.