Základní způsoby paralelizace numerických výpočtů.

Vedoucí práce RNDr., Pavel Ženčák, Ph.D.
Název práce Základní způsoby paralelizace numerických výpočtů.
Typ práce Bakalářská
Status práce Volná
Popis práce

Paralelní výpočty jsou pro výpočty, které jsou řešeny souběžně. Paralelizace je využívána pro zvýšení výpočetního výkonu. Paralelizace je založena na principu rozdělování složitějších úloh na jednodušší a a to tak, aby je bylo možné vykonávat souběžně, což vyžaduje použití metod jejichž části lze vykonávat paralelně. Paralelní výpočty je možné provádět buď na vícejádrových procesorech, nebo na počítačovém clusteru složeném z více počítačů zapojených do sítě a dnes už i na výpočetních jednotkách grafických karet. Vlastností takových systémů se od sebe liší a proto se liší i používané metody.
Úkolem bude popsat základní způsoby paralelizace numerických výpočtů (zejména z oblasti numerické lineární algebry).