Automatická detekce síťových struktur v obraze

Vedoucí práce RNDr., Tomáš Fürst, Ph.D.
Název práce Automatická detekce síťových struktur v obraze
Typ práce Bakalářská
Status práce Volná
Popis práce

Cílem práce je Vymyslet a vytvořit software na automatickou detekci síťových struktur ve snímcích. Máme trénovací množinu snímků, které hodnotil expert, chceme vyvinout metodu, která bude struktury hodnotit automaticky. Spolupráce s Lucií Rárovou a Laboratoří růstových regulátorů. Předpokládá se využití některé z metod machine learning.

Prerekvisice: angličtina, základy procedurálního programování

Práce může být vypsána i jako magisterská.

Společné sdělení pro všechny studenty: Velmi uvítám, pokud studenti sami navrhnou téma své diplomové práce. Těším se na všechny relevantní aplikace matematiky v praxi.