Základní elementy metod prostorově vážené analýzy dat

Vedoucí práce Mgr., Kamila Fačevicová, Ph.D.
Název práce Základní elementy metod prostorově vážené analýzy dat
Typ práce Bakalářská
Status práce Volná
Popis práce

Cílem práce je nastudovat, popsat a na praktickém příkladu demonstrovat práci se základními metodami analýzy prostorově vážených dat.