Existence řešení diferenciálních rovnic 1. řádu s časovou singularitou

Vedoucí práce prof. RNDr., Svatoslav Staněk, CSc.
Název práce Existence řešení diferenciálních rovnic 1. řádu s časovou singularitou
Typ práce Bakalářská
Status práce Volná
Popis práce

Bude vyšetřována diferenciální rovnice 1. řádu na kompaktním intervalu [0,T], která
je silně singulární v časové proměnné. Existenční výsledky budou dokazovány
pomocí vět o pevném bodě. Komplikace spočívají v tom, že v přepisu na operátorovou rovnici
obdržený operátor není totálně spojitý.