Numerické řešení diferenciálních rovnic s impulzy

Vedoucí práce Mgr., Jana Burkotová, Ph.D.
Název práce Numerické řešení diferenciálních rovnic s impulzy
Typ práce Diplomová
Status práce Volná
Popis práce

Numerické řešení diferenciálních rovnic s impulzy