Numerický výpočet vícerozměrných integrálů

Vedoucí práce Mgr., Jana Burkotová, Ph.D.
Název práce Numerický výpočet vícerozměrných integrálů
Typ práce Bakalářská
Status práce Volná
Popis práce

Numerický výpočet vícerozměrných integrálů