Dva přístupy k modelování difuse: celulární automaty a diferencíální rovnice

Vedoucí práce RNDr., Tomáš Fürst, Ph.D.
Název práce Dva přístupy k modelování difuse: celulární automaty a diferencíální rovnice
Typ práce Bakalářská
Status práce Volná
Popis práce

Cílem je pochopit a naprogramovat celulární automat, který modeluje difusi v jedné dimensi pomocí náhodné procházky. Dále je potřeba udělat limitu modelu, ve které se objeví známá rovnice difuse. Porozumění této jednoduché aplikace je předstupněm k pochopení diskrétních modelů proudění tekutin.

Prerekvisice: angličtina, základy procedurálního programování, diferenciální rovnice

Práce může být vypsána i jako bakalářská.

Společné sdělení pro všechny studenty: Velmi uvítám, pokud studenti sami navrhnou téma své diplomové práce. Těším se na všechny relevantní aplikace matematiky v praxi.