Obyčejné diferenciální rovnice a Python

Vedoucí práce doc. RNDr., Jan Tomeček, Ph.D.
Název práce Obyčejné diferenciální rovnice a Python
Typ práce Bakalářská
Status práce Volná
Popis práce

Cílem je popsat využití knihoven v Pythonu pro řešení úloh teorie obyčejných diferenciálních rovnic.