Metody pro nahrazení nul v kompozičních datech

Vedoucí práce Mgr., Kamila Fačevicová, Ph.D.
Název práce Metody pro nahrazení nul v kompozičních datech
Typ práce Diplomová
Status práce Volná
Popis práce

Cílem práce je nastudovat metody pro nahrazení nulových či chybějících hodnot v kontextu analýzy vektorových kompozičních dat, tyto metody aplikovat na vybranou datovou sadu a porovnat. Možným rozšířením práce je úprava vybrané metody pro potřeby imputace vícerozměrných kompozic.