Věty o pevných bodech pro expanzivní zobrazení

Vedoucí práce prof. RNDr. dr hab., Jan Andres, DSc.
Název práce Věty o pevných bodech pro expanzivní zobrazení
Typ práce Diplomová
Status práce Volná
Popis práce

Věty o pevných bodech pro expanzivní zobrazení