Detekce odlehlých hodnot v distribučních datech

Vedoucí práce prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D.
Název práce Detekce odlehlých hodnot v distribučních datech
Typ práce Diplomová
Status práce Volná
Popis práce

Detekce odlehlých (vybočujících) hodnot je jedním ze základních úkolů průzkumové statistické analýzy. To platí i v případě, že jsou těmito daty distribuce (např. rozdělení příjmů v různých regionech daného státu), popsané nejčastěji hustotami rozdělení pravděpodobnosti. Cílem diplomové práce bude prozkoumat aktuální stav poznání v této oblasti, popř. navrhnout vlastní inovativní postupy, a aplikovat je na reálná data.