Statistická analýza vybraného datového souboru

Vedoucí práce doc. RNDr., Eva Fišerová, Ph.D.
Název práce Statistická analýza vybraného datového souboru
Typ práce Diplomová
Status práce Rezervovaná
Popis práce

Student si zvolí datový soubor, který chce statisticky vyhodnocovat. Téma diplomové práce bude upřesněno v návaznosti na zvolený datový soubor.