Regrese v Bayesovské statistice

Vedoucí práce Mgr., Ondřej Vencálek, Ph.D.
Název práce Regrese v Bayesovské statistice
Typ práce Bakalářská
Status práce Volná
Popis práce

Základy regrese v Bayesovské statistice