Téma dle přání

Vedoucí práce doc. RNDr., Jan Tomeček, Ph.D.
Název práce Téma dle přání
Typ práce Diplomová
Status práce Volná
Popis práce

Student může přijít sám s vlastním tématem, případně se k nějakému tématu můžeme dopracovat společnými silami. Kvalifikační práce by měla být z oblasti matematické analýzy. Např. může jít o vyšetřování deterministických modelů z různých vědních oborů vedoucí na diferenciální rovnice a dynamické systémy. Tématem může být rozpracování pokročilejší problematiky, která se nedostala do sylabů.