Fourierova transformace a její použití

Vedoucí práce Mgr., Jana Burkotová, Ph.D.
Název práce Fourierova transformace a její použití
Typ práce Bakalářská
Status práce Volná
Popis práce

Fourierova transformace a její použití