Téma související s energetikou a smrt grids

Vedoucí práce RNDr., Tomáš Fürst, Ph.D.
Název práce Téma související s energetikou a smrt grids
Typ práce Bakalářská
Status práce Volná
Popis práce

Máme několik zajímavých témat, která se týkají energetiky.

Deagregace spotřeby - rozpad sumární spotřeby na mezi spotřebiče
Markov Decision Processes pro ovládání baterie
Vývoj software pro reporting a predikci nákladů na elektrickou energii v domácnosti
Vývoj dashboardu v prostředí OpenRemote.

Optimalisace výběru fotovoltaického řešení pro ostravní systémy.

Prosím zájemce, aby se ozvali na domluvu