Paralelní metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic.

Vedoucí práce RNDr., Pavel Ženčák, Ph.D.
Název práce Paralelní metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic.
Typ práce Diplomová
Status práce Volná
Popis práce

Úkolem je zejména nastudování a popsání paralelních metod numerického řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Aspoň některé metody bude třeba také naprogramovat a vyzkoušet a to v prostředí umožňujícím paralelizaci výpočtů. Jelikož je třeba znát klasické sekvenční metody pro řešení obyčejných diferenciálních rovnic, je užitečné, pokud diplomant absolvuje kurz KMA\NDR1. Z toho důvodu je téma vhodné spíše pro studenty navazujícího oboru MAP.