Řešení okrajových úloh metodou kolokace.

Vedoucí práce RNDr., Pavel Ženčák, Ph.D.
Název práce Řešení okrajových úloh metodou kolokace.
Typ práce Bakalářská
Status práce Volná
Popis práce

Metoda kolokace je numerická metoda pro řešení diferenciálních rovnic založená na vyjádření aproximace řešení ve tvaru lineární kombinace vhodných bázových funkcí a nalezení takových koeficientů lineární kombinace, aby aproximace řešení splňoval diferenicální rovnici v tzv. bodech kolokace.
Úkolem bude popsat použití této metody pro řešení obyčejných diferenciálních rovnic s okrajovými podmínkami a vyzkoušet její realizaci.