Fuzzy agregační operátory a jejich vlastnosti

Vedoucí práce RNDr., Ondřej Pavlačka, Ph.D.
Název práce Fuzzy agregační operátory a jejich vlastnosti
Typ práce Diplomová
Status práce Volná
Popis práce

Cílem práce bude odvodit korektní rozšíření vybraných agregačních operátorů a jejich vlastností, jako např. idempotence, monotónnost atp., na případ fuzzy proměnných. Problematika bude ilustrována na názorných příkladech. 

Literatura: 
[1.] T. Calvo, A. Kolesárová, M. Komorníková, R. Mesiar: Aggregation Operators: Properties, Classes and Construction Methods. In: T. Calvo, M. Gaspar, R. Mesiar (Eds.): Aggregation Operators. Physica-Verlag, Heidelberg, 2002, pp. 3-104.
[2.] O. Pavlačka, M. Pavlačková, V. Hetfleiš: Fuzzy weighted average as a fuzzified aggregation operator and its properties. Kybernetika 53 (1) (2017), 137-60.