Shapleyho hodnota a její aplikace v ML algoritmech

Vedoucí práce Mgr., Iveta Bebčáková, Ph.D.
Název práce Shapleyho hodnota a její aplikace v ML algoritmech
Typ práce Diplomová
Status práce Volná
Popis práce

Cílem práce bude prozkoumat Shapleyho hodnotu a její využití v ML algoritmech.