Tak takhle ne - vztah mezi korelací a kauzalitou

Vedoucí práce Mgr., Kamila Fačevicová, Ph.D.
Název práce Tak takhle ne - vztah mezi korelací a kauzalitou
Typ práce Bakalářská
Status práce Volná
Popis práce

Cílem práce je vysvětlit vztah mezi korelací a kauzalitou a uvést reálné příklady, kdy je tento vztah interpretovám mylně.