prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D.

prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
Telefon: 585 634 605
Pracovna: 5.057
Konzultační hodiny: úterý 13.00–14.30; středa 9.30–11.00; čtvrtek 13.00–14.30

Karel Hron | Personal page

About me:

Curriculum vitae

Complete list of publications.

Research interests:

statistical analysis of compositional data (multivariate data that represent quantitative descriptions of the parts of some whole, conveying relative information) more

R package robCompositions (CRAN)

books: 

Filzmoser, P., Hron, K., Templ, M. Applied Compositional Data Analysis, Springer Series in Statistics. Springer, Cham, 2018.

Filzmoser, P., Hron, K., Martín-Fernández, J.A., Palarea-Albaladejo, J. (eds.) Advances in Compositional Data Analysis. Springer, Cham, 2021.

Conferences:

COMPSTAT 2023, CARME 2023

Teaching (in Czech)

Informace a materiály pro studenty:

Pravděpodobnost (KMA/PST):

Výuka probíhá podle skripta Hron, K., Kunderová, P., Vencálek, O.: Základy počtu pravděpodobnosti a metod matematické statistiky, Vydavatelství Univerzity Palackého, 2021 (čtvrté vydání, ve skriptárně).

Na cvičení budeme využívat skriptum Hron, K., Fišerová, E.: Sbírka příkladů z pravděpodobnosti, Vydavatelství Univerzity Palackého, 2020. Ke stažení zde a k dispozici jsou též errata

zkouška

Průzkumová mnohorozměrná statistika (KMA/PMST):

Výuka bude probíhat dle materiálů poskytnutých vyučujícím. Na cvičení budeme využívat Rkové kódy z webu quantlet.com.

zkouška

Diplomové práce:

Témata bakalářských a magisterských diplomových prací pro školní rok 2022/2023 jsou k dispozici zde (pro školní rok 2023/24 nebudu témata vypisovat). Bližší informace ochotně poskytnu při osobní návštěvě. K dispozici je přehled obhájených prací.

seminář Data science (SGO)

Zde budou materiály pro studenty.