Analýza funkcionálních dat

V analýze funkcionálních dat se setkáváme se situacemi, kdy jedna nebo více proměnných, které nás zajímají, se dá přirozeně vnímat jako hladká křivka nebo funkce. Analýzu funkcionálních dat ja pak možné chápat jako statistickou analýzu datového souboru těchto křivek (případně v kombinaci s dalšími kvalitativními nebo kvantitativními proměnnými). V souvislosti s hromadným sběrem dat se funkcionální data stále častěji vyskytují v širokém spektru aplikací (teplotní křivky, vývoj kurzů akcií apod.), speciálně i jako hustoty rozdělení pravděpodobnosti. V rámci jejich statistické analýzy řešíme obdobné problémy jako v případě mnohorozměrné statistiky, používáme přitom ovšem metody, které jsou založené na poznatcích z matematické a funkcionální analýzy. Více například na https://en.wikipedia.org/wiki/Functional_data_analysis.   

Kdo se odbornému zaměření věnuje