Statistická analýza kompozičních dat

Kompoziční data jsou mnohorozměrná pozorování nesoucí relativní informaci, typicky si je můžeme představit jako procentuální nebo proporcionální data. Vyskytují se prakticky všude, kde je relevantní informace v datech obsažena v podílech mezi složkami, v přírodních, technických i společenských vědách, i jako distribuční data (např. když uvažujeme diskétní rozdělení pravděpodobnosti jako data). Příkladem může být chemické složení hornin, struktura výdajů domácností, mikrobiomická, metabolomická nebo genomická data, nebo vzdělanostní struktura v různých regionech. Při statistickém zpracování kompozičních dat se používá tzv. logpodílová metodika. Více například na na https://en.wikipedia.org/wiki/Compositional_data

Kdo se odbornému zaměření věnuje