Analýza dat hustot pravděpodobnosti

Hustoty pravděpodobnosti lze vnímat jako data nesoucí relativní informaci a představují tak funkcionální obdobu kompozičních dat. Hustoty rozdělení pravděpodobnosti v praxi přirozeně vznikají výsledkem agregace dat z velkých databází, resp. automatizovaných měření. Příkladem jsou data týkající se věkového rozdělení populace, rozdělení příjmů nebo třeba zrnitostního složení hornin. Při jejich statistickém zpracování se využívá metodika tzv. Bayesových prostorů, která za tímto účelem umožňuje adaptovat oblibené metody analýzy funkcionálních dat. Více na https://www.isi-web.org/events/webinars v kurzu „An Introduction to Functional Data Analysis for Density Functions in Bayes Spaces“. 

Kdo se odbornému zaměření věnuje