RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.

RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
Pracovna: 5.049
Konzultační hodiny: pondělí 14.00 - 15.30, úterý 10.00 - 11.30, středa 10.00 - 11.30

Odborný profil

Vzdělání:

1992-1997 Anglická sekce gymnázia v Olomouci-Hejčíně
1993-1994 Pullman High School, Washington, U.S.A.
1997-2002 Studium oboru Matematické modelování ve vědě a technice na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze
2002 Obhajoba diplomové práce s prospěchem výborným a složení státní závěrečné zkoušky s prospěchem výborným
2002 Promoce s vyznamenáním (Mgr.)
2003 Státní rigorosní zkouška (RNDr.) na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze
2002-2006 Interní doktorské studium matematické analýzy na Univerzitě Palackého v Olomouci
2006 Státní doktorská zkouška a obhajoba doktorské práce (Ph.D.) s názvem Existence and Multiplicity Results for Differential Systems

Zaměstnání:

2000-2005 pedagogická činnost během studia, výuka na MFF UK a ČVUT v Praze, později UTB ve Zlíně
2005-2013 odborný asistent na katedře matematické analýzy a aplikací matematiky Přírodovědecké fakulty University Palackého v Olomouci
2012-2013 Fulbright Fellow, Dpt. of Engineering Sciences and Applied Mathematics, McCormic School of Engineering, Northwestern University, Evanston, USA

Publikace:

Případní zájemci o takzvané vědecké články, na nichž jsem se podílel, nechť prosím nahlédnou na Web od Science nebo na poněkud zkrácený seznam publikací na těchto stránkách (položka publikační činnost níže). Méně nudné články z mého pera lze nalézt na FinMagu, dŽurnálu a SMIS.

Granty:

Výzkumný záměr (MSM 619 895 9214):Matematické modely a struktury (člen řešitelského týmu).

Grantový projekt GAČR (GA 526/08/1016): Identifikace hydrofyzikálních vlastností způsobujících gravitačně podmíněné proudění v porézních materiálech (člen řešitelského týmu).

Grant AVČR (KJB301370601): Předpověď výskytu mělkých sesuvů pomocí dynamického modelu DYLAM (člen řešitelského týmu).

Grant MVČR (VG20102014001): Nové postupy biodozimetrické kontroly účinku radiačního záření a genotoxických látek založené na indukci dvouřetězcových zlomů DNA v buňkách vlasových a chlupových folikulů (člen řešitelského týmu).

Grant AVČR (KJB401370904): Molekulární mechanismus fotolýzy vody ve fotosyntéze studovaný pomocí matematického modelování (člen řešitelského týmu).

Grant GAČR (GA13-23550S, 2013-2015, GA0/GA): Experimentální výzkum a matematické modelování nestacionárních jevů při hydrodynamické kavitaci (člen řešitelského týmu).

Grant OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0141): Modernizace studijního programu Matematika na PřF UP v Olomouci (odborný lektor).

Grant NV16-31881A: Technické aspekty a klinické aplikace ultrasonografické elastografie v oblasti hlavy a krku (2016-2019, MZ0/NV), člen týmu

Grant GAČR (GA19-17474S, 2019-2021): Bayesovské usuzování jako prostředek pro efektivní znalecké dokazování v civilním soudním řízení (člen řešitelského týmu)

Grant TAČR (TREND 3 STA02020FW030): Digitalizovaná podpora pro výrobní procesy SKR9000 (vedoucí týmu na UPOL)