Tříleté bakalářské studium programu Aplikovaná matematika - MATEMATIKA V EKONOMICKÉ PRAXI

bakalářské studium

Studium, které není na houby! Ekonomie založená na datech!

Specializace MATEMATIKA V EKONOMICKÉ PRAXI

 

Ekonomie 21. století bude založena na datech! Úspěch podnikání závisí na správných rozhodnutích.  Správná rozhodnutí jsou ta, která vycházejí ze znalosti organizace, jejího vnitřního a vnějšího prostředí a procesů, které zde probíhají. Informace o chování tohoto systému jsou ukryty v datech, která organizace velice často sbírají, ale málokdy je umí plně využít.

Matematika je stěžejním nástrojem pro modelování nejrůznějších ekonomických procesů. Ke správnému pochopení, analýze a interpretaci ekonomických dat je však potřeba nejen matematických ale i ekonomických znalostí, které umožní správně uchopit všechny souvislosti a dopady a získat z dat spolehlivé informace.

Není tedy divu, že na pracovním trhu (firmy, banky, pojišťovny i státní instituce) je obrovská poptávka po matematicích, kteří mají i ekonomické znalosti!

Proto jsme v rámci studijního programu Aplikovaná matematika připravili specializaci Matematika v ekonomické praxi, která navazuje na tradici našeho úspěšného studijního programu Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví.

 

 • Chcete se umět správně rozhodovat?
 • Chcete se vyznat v časových řadách?
 • Chcete předvídat budoucnost lépe než s křišťálovou koulí?
 • Chcete si umět spočítat hodnotu peněz nebo akcií v budoucnosti?
 • Chcete vědět, jak banka rozhoduje, kdo dostane hypotéku?
 • Chcete umět předvídat, kolik zákazníků přijde do prodejny a kolik zboží koupí?
 • Chcete umět odhadnout, kolik žárovek bude potřeba měsíčně vyměnit v tovární hale?
 • Chcete vědět, jak rozvést své zboží nejrychleji mezi zákazníky při nejnižších nákladech?
 • Chcete umět zpracovat, analyzovat, vizualizovat a interpretovat ekonomická data?
 • Chcete proniknout do investičního rozhodování?

 

Co vás v této specializaci naučíme?

Matematickou analýzu a lineární algebru. Základní nástroje k pochopení a popisu okolního světa, bez kterých se neobejdete. Budete umět derivovat i integrovat, pracovat s vektory i maticemi.

Pravděpodobnost a statistiku. Podniková data je potřeba umět správně pochopit, upravit, zpracovat, vhodným způsobem vizualizovat a interpretovat. Naučíme vás predikovat vývoj (nejen) ekonomických procesů, nebo ověřovat vztahy mezi sledovanými veličinami.

Programování a software. Ve spolupráci s katedrou informatiky jsme pro vás připravili několik zajímavých a užitečných kurzů. Naučíme vás základy procedurálního programování, abyste nebyli odkázáni jen na "klikací prostředí" standardních softwarů, ale mohli si sami napsat kódy, které dělají přesně to, co chcete. Pro potřeby práce s podnikovými daty se také naučíte pracovat s databázemi a používat jazyk SQL.

Ekonomické předměty. Pro pochopení ekonomických souvislostí, které jsou pro relevantní matematické modelování ekonomických dat obzvláště důležité, vás seznámíme s potřebným ekonomickým základem v podobě ekonomie, podnikové ekonomiky a podnikových financí.

Matematické modelování v ekonomické praxi. Ukážeme vám např. jak korektně matematicky modelovat příchod požadavků do systému či zákazníků do prodejny (teorie front), selhávání prvků nebo opotřebení součástek, vývoj stavu zásob v čase, časovou hodnotu peněz atd.

Optimalizaci. V ekonomické praxi často hledáme nejlevnější, nejziskovější nebo jinak nejlepší řešení. A když to neumíme, tak chceme aspoň zlepšit řešení, které už máme. Z pohledu matematiky se jedná o optimalizaci.

Angličtinu. Ta je v dnešní době pro matematickou i ekonomickou praxi nezbytná. V rámci studia nabízíme nejen kurzy obecné angličtiny ale i kurz obchodní angličtiny.

 

Nevěříte? Podívejte se na studijní plán.

A to jsou jen základy. Jak sami uvidíte, díky široké nabídce povinně volitelných předmětů se můžete v rámci studia profilovat, tak jak potřebujete. Chcete si např. prohloubit ekonomické znalosti, podrobněji se seznámit se statistickým modelováním, nebo se více zaměřit na oblast Data Science? Stačí si vybrat.

Díky všem těmto znalostem budete mít předpoklady pro uplatnění se v oblastech datové analýzy, finanční analýzy, produktové analýzy, nebo jako systémový analytik, softwarový analytik, vývojář, risk analytik, statistik, kontrolor kvality a mnoho dalších.

 

Příjímací zkoušky

Úspěšné vykonání přijímací zkoušky, jejichž obsahem je matematika v rozsahu učiva gymnázia.

Možnost prominutí příjímacích zkoušek u uchazečů, kteří splňují aspoň jednu z následujících podmínek:

 • průměr známek na střední škole z matematiky <= 2 a současně alespoň tři ročníky matematiky. Do průměru se započítávají pouze známky z výročních vysvědčení z posledních čtyř ročníků střední školy, nezapočítává se maturita, u maturantů se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení.
 • zkouška z Obecných studijních předpokladů nebo z Matematiky v rámci Národní srovnávací zkoušky s minimálním percentilem 90
 • splnění výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky Matematika+

 

 

Elektronickou příhlášku ke studiu najdete na této stránce. Základní charakteristiky specializace MATEMATIKA V EKONOMICKÉ PRAXI najdete i v Katalogu programů a oborů UP Olomouc.