Tříleté bakalářské studium programu Aplikovaná matematika - PRŮMYSLOVÁ MATEMATIKA

bakalářské studium

Studium, které není na houby! Ať nemusíme zpátky na stromy

Specializace PRŮMYSLOVÁ MATEMATIKA

 

Naše společnost stojí na porozumění přírodě, které umožňuje vymyslet technologie a inovace, které pak někdo vyrobí a prodá. Všechny fáze tohoto civilizačního kolečka mají společného jmenovatele - matematiku. Matematika je jazykem přírody, základem technologií a společným jmenovatelem průmyslu 4.0.

Není tedy divu, že neustále roste poptávka po lidech, kteří se nebojí matematiky, umějí programovat, rádi pracují s daty a jsou technologicky gramotní.

Proto nově otevíráme specializaci PRŮMYSLOVÁ MATEMATIKA v rámci studijního oboru Aplikovaná matematika na naší katedře.

 • Chcete vědět, jak a proč fungují autonomní vozidla?
 • Chcete vědět, jak se rozhodují roboti?
 • Chcete chápat, jak dokáže modul SpaceX kolmo přistát na správném místě?
 • Chcete chápat, proč je popis proudění tekutin největším otevřeným problémem aplikované matematiky?
 • Chcete rozumět pohybu kapalin a plynů?
 • Chcete umět spočítat, jestli navržený most nespadne?
 • Chcete umět sesbírat a analyzovat data z výrobní linky a predikovat výsledek výstupní zkoušky?
 • Chcete umět navrhnout optimální tvar čerpadla?

 

Naučíme vás zejména

Matematickou analýzu a lineární algebru. To jsou základní nástroje k pochopení a popisu okolního světa a bez nich se neobejdete.

Pravděpodobnost a statistiku. Průmysl 4.0 stojí na práci s daty všeho druhu. To se bez pravděpodobnosti a statistiky to určitě neobejde.

Programování a software. Naučíme vás základy procedurálního programování, abyste nebyli odkázáni jen na klikací prostředí standardních softwarů, ale mohli si sami napsat kódy, které dělají přesně to, co chcete.

Matematické modelování. Matematika je jazykem přírody a techniky. Naučíme vás tímto jazykem efektivně mluvit.

Optimalizaci. V praxi často hledáme nejrychlejší, nejlevnější, nejkratší nebo jinak nejlepší řešení. A když to neumíme, tak chceme aspoň zlepšit řešení, které už máme. Z pohledu matematiky se jedná o optimalizaci.

 

Vizualizaci studijních plánů najdete v tomto souboru.

 

Příjímací zkoušky

Úspěšné vykonání přijímací zkoušky, jejichž obsahem je matematika v rozsahu učiva gymnázia.

Možnost prominutí příjímacích zkoušek u uchazečů, kteří splňují aspoň jednu z následujících podmínek:

 • průměr známek na střední škole z matematiky <= 2 a současně alespoň tři ročníky matematiky. Do průměru se započítávají pouze známky z výročních vysvědčení z posledních čtyř ročníků střední školy, nezapočítává se maturita, u maturantů se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení.
 • zkouška z Obecných studijních předpokladů nebo z Matematiky v rámci Národní srovnávací zkoušky s minimálním percentilem 90
 • splnění výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky Matematika+

 

 

Elektronickou příhlášku ke studiu najdete na této stránce. Základní charakteristiky specializace PRŮMYSLOVÁ MATEMATIKA najdete i v Katalogu programů a oborů UP Olomouc.