Matematické modelování

Naše skupina vychází z přesvědčení, že matematika je jazykem přírodních věd. Přírodní zákony jsou typicky formulovány jako parciální diferenciální rovnice (například rovnice vedení tepla, rovnice proudění tekutin, či rovnice vlny) nebo jako různé minimalizační či maximalizační problémy (světlo se láme tak, aby minimalizovalo čas potřebný na svoji cestu). Zabýváme se sestavováním modelů široké škály reálných procesů, studiem existence, jednoznačnosti a stability jejich řešení, numerickým řešením těchto modelů a různými metodami optimalizace. Spolupracujeme s mnoha výzkumnými týmy z oblasti fyziky, chemie a biologie, ale také s technology, ekonomy, lékaři a vůbec všemi, kteří ve své práci narážejí na potřebu kvantitativního porozumění své oblasti zkoumání. Nedílnou součástí naší práce je analýza velkých datových souborů, ať už se jedná o obrazová data, zvuková data, či různé databáze lékařské či ekonomické povahy.

Výzkumníci:  Tomáš Krátký, Tomáš Fürst, Jitka Machalová, Horymír Netuka, Rotislav Vodák, Pavel Ženčák