Fuzzy modelování, metody hodnocení a rozhodování

Teorie fuzzy množin poskytuje matematické nástroje pro modelování neurčitých systémů, umožňuje matematicky vyjádřit data a znalosti zadávané experty v přirozeném jazyce. Činnost našeho týmu je v teoretické oblasti zaměřena především na rozvoj fuzzy metod vícekriteriálního rozhodování a rozhodování v podmínkách rizika. S využitím fuzzy přístupu jsme schopni do modelu zahrnout vedle číselně vyjádřitelných kritérií i kritéria závislá na expertním hodnocení a adekvátněji modelovat expertní informace o významnostech kritérií nebo o pravděpodobnostech možných stavů světa. Nově vyvinuté metody jsou obsaženy v softwaru FuzzME (Fuzzy Methods of Multiple-Criteria Evaluation), vytvořeném v rámci našeho týmu. Fuzzy model hodnocení je rovněž základem Informačního systému pro hodnocení akademických pracovníků (IS HAP), který je nyní zaváděn na několika českých univerzitách. Vytvořili jsme také model pro hodnocení výsledků umělecké tvůrčí činnosti (RUV), na jehož základě je rozdělována vysokým školám část financí ze státního rozpočtu.

Výzkumníci: Ondřej Pavlačka, Iveta Bebčáková