Seminář KMA

Posláním tohoto semináře je prezentace členů katedry, jejích studentů a hostů. Konat se bude v úterky 13:30 na posluchárně číslo 5.068 na naší katedře.

Program najdete níže nebo jej můžete stáhnou v  PDF souboru.

Program semináře

26. 9. 2023 doc. Zhivorad Tomovski, Dr., PřF Ostravská Universita
Volterra-Prabhakar function and Applications
Pozvánka a abstrakt, prezentace


10. 10. 2023 Agnese Maria Di Brisco, Ph.D., Amedeo Avogadro University of Eastern Piedmont, Itálie
A Regression Model for Bounded Responses and Functional Covariates
Pozvánka a abstrakt


7. 11. 2023
Mgr. Stanislav Sysala, Ph.D., Ústav geoniky AV ČR
Vybrané newtonovské metody ve výpočetní elastoplasticitě
Pozvánka a abstrakt


21. 11. 2023 Mgr. Jana Heckenbergerová, Ph.D., Ústav matematiky a kvantitativních
metod, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
Predikce a optimalizace globálních systémů pomocí matematického a statistického modelování
Přednáška je v zimním semestru zrušena a proběhne v náhradním termínu v letní semestru!


5. 12. 2023 RNDr. Ctirad Matonoha, Ph.D., Ústav informatiky AV ČR
Aplikace quasi-lineární techniky na třídu matematických modelů splňující zákony zachování
Přednáška je pro nemoc zrušena!

12. 12. 2023 (odloženo z 24. 10. 2023) Ivan Gudoshnikov, Ph.D., Matematický ústav AV ČR
State-dependent sweeping process approach to modeling of elastoplastic networks with softening plasticity: shear bands and non-uniqueness of solutions
Pozvánka a abstrakt

Olomoucký seminář z matematické analýzy

V tomto semestru bude zahájena činnost Olomouckého semináře z matematické analýzy, který je pokračovatelem Semináře z ODR
Konat se bude v úterky 13:30 na posluchárně číslo 5.068 na naší katedře.
Myšlenkou je vytvoření platformy pro sdílení znalostí a usnadnění možností spolupráce na poli matematické analýzy.
Pokusíme se zvát hosty, kteří mají potenciál zaujmout nejen matematicko-analytické publikum, ale každého, kdo je otevřený hezké matematice.
Srdečně vítáni jsou také zájemci z řad studentů a členové ostatních matematicko-informatických kateder.

Program semináře

31. 10. 2023 prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph. D., DSc. (Katedra matematické analýzy, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Integrální reprezentace kompaktních konvexních množin.
Jiří Spurný je odborník na baireovské funkce, je laureát Ceny Neuron 2012 v oboru matematika.
Pozvánka a abstrakt


14. 11. 2023 Mgr. Jan Hladký, Ph.D. (Ústav informatiky, Akademie věd ČR)
Graph limits.
Jan Hladký ve svém výzkumu inovativním způsobem propojuje diskrétní matematiku a matematickou analýzu, má doktorát z University of Warwick, získal grant EXPRO, je laureát Ceny Neuron 2021 pro nadějné vědce v oboru matematika.