Seminář KMA

Posláním tohoto semináře je prezentace členů katedry, jejích studentů a hostů. Jde o pracovní seminář, čas od času zde vystoupí i nějaký externí host, to pak budeme trochu méně pracovní...

Konat se bude v úterky 13:30 na posluchárně číslo 5.068 na naší katedře. Program najdete níže nebo jej můžete stáhnout v tomto souboru.

Program semináře

21. 3. 2023 Výber párových logpodielov pre vysoko dimenzionálne kompozičné dáta
Mgr. Paulína Jašková

4. 4. 2023 Vyhlazující splajny aneb . . .
doc. RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.

18. 4. 2023 Velké soustavy rovnic
RNDr. Horymír Netuka, Ph.D.

2. 5. 2023 Co všechno se dá dělat s parciálkami?
RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D.Seminář z diferenciálních rovnic

JČMF Olomouc a Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky zvou na pravidelné semináře z diferenciálních rovnic. Jednotlivé přednášky semináře se konají nepravidelně, podrobnější informace o programu na letní semestr 2022/2023 najdete níže nebo jej můžete stáhnout v tomto souboru.

28. 3. Ignacio Márquez Albés, Ph.D. (MÚ AV Praha)
          Stieltjes derivatives and their differential equations


11. 4. doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc., doc. Mgr. Veronika Novotná Ph.D. (FP VUT Brno)
          Systémy ODR se zpožděními v ekonomii

25.4. RNDr. Pavel Ludvík, Ph.D.  (PřF UP Olomouc)
         Stochastický forcing v hydrodynamických modelech


9. 5.  doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc., Mgr. Martina Bobalová Ph.D. (FP VUT Brno)
         Numerické řešení systémů ODR se zpožděnímiStreamovaný seminář Matematické problémy nematematiků

Seminář Matematické problémy nematematiků, který spolupořádá FJFI ČVUT Praha a MFF UK Praha, lze sledovat i online prostřednictvím live streamu na jeho YouTube kanálu. V tuto dobu je také možné klást dotazy přes webové rozhraní Menti.com. Záznamy zůstávají zveřejněné na YouTube. Aktuality můžete sledovat na FB stránce semináře. Předmět je v letním semestru vypsán pod zkratkou KMA/MPNL a poběží formou přímých přenosů v učebně 5.066, každou druhou středu vždy od 17:30.

Hosté jsou nadmíru zajímaví:

22. 2.     Radvan Bahbouh (QED Group): Sociomapování - Jak měřit a zobrazovat sociální blízkost  (plakát,  přednáška

  8. 3.     Monika Šťastková (Ernst & Young): Když jde v matematice o život  (plakát,   přednáška)

22. 3.     René Levinský (BISOP): Proč bych si měl pamatovat víc než ty? (O omezené racionalitě v teorii her)   (plakát,   přednáška)

  5. 4.     Jan Pilař (Microsoft): Jak se chytají kyberzločinci   (plakát,   přednáška)

19. 4.     Rudolf Rosa (MFF UK): HEaiTRE: Generování scénářů divadelních her pomocí jazykových modelů rodiny GPT  (plakát,   přednáška)

  3. 5.     Jan Kleňha (České priority): Forecasting aneb o předpovídání budoucnosti  (plakát,   přednáška