Seminář KMA

Posláním tohoto semináře je prezentace členů katedry, jejích studentů a hostů. Jde o pracovní seminář, čas od času zde vystoupí i nějaký externí host, to pak budeme trochu méně pracovní...

Konat se bude v úterky 13:30 na posluchárně číslo 5.068 na naší katedře.

Program semináře

4. 10. 2022 Chaos a řád v přírodě.
prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, DSc.

18. 10. 2022 Topologická entropie.
RNDr. Pavel Ludvík, Ph.D.

1. 11. 2022 Data driven orthogonal basis selection for functional data analysis.
Hiba Nassar, Ph.D. (Technical University of Denmark)

15. 11. 2022 Analýza relativních funkcionálních dat.
Mgr. Ivana Pavlů

29. 11. 2022 Impulzní diferenciální rovnice a jejich aplikace.
doc. RNDr. Jan Tomeček, Ph.D.

13. 12. 2022 Analýza vícerozměrných kompozičních dat.
Mgr. Kamila Fačevicová, Ph.D.
Seminář z diferenciálních rovnic

JČMF Olomouc a Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky zvou na pravidelné semináře z diferenciálních rovnic. Jednotlivé přednášky semináře se konají nepravidelně, ale vždy v úterý od 13.30 hodin v posluchárně č. 5.068, podrobnější informace o programu na lení semestr 2022/2023 najdete zde.
Streamovaný seminář Matematické problémy nematematiků

Seminář Matematické problémy nematematiků, který spolupořádá FJFI ČVUT Praha a MFF UK Praha, lze sledovat i online prostřednictvím live streamu na jeho YouTube kanálu. V tuto dobu je také možné klást dotazy přes webové rozhraní Menti.com. Záznamy zůstávají zveřejněné na YouTube. Aktuality můžete sledovat na FB stránce semináře.  Předmět je v zimním semestru vypsán pod zkratkou KMA/NEMAT a poběží formou přímých přenosů v učebně 5.068, každou druhou středu vždy od 17:30.

Hosté jsou nadmíru zajímaví:

5. 10.     Robert Navrátil (Qminers): Obchodování na burze a tvorba trhu  (plakát,   přednáška)

19. 10.     Jaroslav Staněk (Bobcat Doosan): Fyzikální a statistické modelování v průmyslové realitě  (plakát, přednáška)

2. 11.     Ondřej Sháněl (Thermo Fisher Scientific): Matematika - nová vlna revoluce v elektronové mikroskopii  (plakát, přednáška

16. 11.     Viliam Lisý (Avast): Standardní úloha strojového učení vs. antivir  (plakát, přednáška)  

30. 11.     Radvan Bahbouh (QED Group): O matematice v sociomapování týmů (plakát, přednáška)  

14. 12.     Matěj Čamaj (Ematiq): O rozhodovacích metodách v reálném životě (plakát, přednáška