Seminář KMA

Posláním tohoto semináře je prezentace členů katedry, jejích studentů a hostů. Jde o pracovní seminář, čas od času zde vystoupí i nějaký externí host, to pak budeme trochu méně pracovní...
Seminář se bude konat v úterý od 13.30 hodin v posluchárně č. 5.068.

Na semináři vystoupí:

1. 3. 2022 Existence and regularity theory in weighted Sobolev spaces
Raj N. Dhara, Ph.D.
Abstract: We discuss about the existence theory of boundary value problem for a class of degenerate elliptic equations. We need to develop new tools in the respective framework which may not be achievable by the classical theory.

8. 3. 2022 On Order Determinaton in 2DPCA (začátek již ve 13:00!)
Dr. Una Radojičić (Technische Universität Wien)
Abstract: We propose an automated way of determining the optimal number of low-rank components in dimension reduction of image data. The method is based on the combination of two-dimensional principal component analysis and an augmentation estimator proposed recently in the literature. Intuitively, the main idea is to combine a scree plot with information extracted from the eigenvectors of a variation matrix. Simulation studies show that the method provides accurate estimates and a demonstration with a finger data set showcases its performance in practice.

15. 3. 2022 Jak neměřit koronavirus
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.

22. 3. 2022 Kontaktní úlohy pro nelineární nosník s podložím
Mgr. Jana Radová

29. 3. 2022 Tvarová optimalizace
Mgr. Radek Svačina

5. 4. 2022 Buckling u nosníku
RNDr. Horymír Netuka, Ph.D.

12. 4. 2022 Principal balances of compositional data for regression and classification using Partial Least Squares
Mgr. Viktorie Nesrstová

3. 5. 2022 Stieltjesovy diferenciální rovnice 
Mgr. Věra Krajščáková

10. 5. 2022 Vícekriteriální optimalizace 
Mgr. Jana Burkotová, Ph.D.

Případný další program bude upřesněn.

Seminář z diferenciálních rovnic

Semináře z diferenciálních rovnic se v letním semestru 2021/2022 nekoná.

Bayesovský seminář

Bayesovsky seminář se v letním semestru 2021/2022 v klasické pravidelné podobě nekoná.

Streamovaný seminář Matematické problémy nematematiků

Seminář Matematické problémy nematematiků, který spolupořádá FJFI ČVUT Praha a MFF UK Praha, lze sledovat i online prostřednictvím live streamu na jeho YouTube kanálu. V tuto dobu je také možné klást dotazy přes webové rozhraní Menti.com. Záznamy zůstávají zveřejněné na YouTube. Aktuality můžete sledovat na FB stránce semináře. Předmět je v letním vypsán pod zkratkou KMA/MPNL a poběží formou přímých přenosů v učebně 5.068, každou druhou středu vždy od 17:30.

Hosté jsou nadmíru zajímaví:

středa 23. 2. Jak vzniká desková hra - od nápadu k realizaci (plakát, přednáška)
Petr Murmak (Czech Games Edition) o vývoji nejúspěšnějších českých deskových her

středa 9. 3. Kdy mrznou kvarky? (plakát, přednáška)
Boris Tomášik (FJFI ČVUT) o fázovém diagramu hmoty horkého vesmíru a fluktuaci počtu částic

středa 23. 3. Mozek jako metropole (plakát, přednáška)
Jaroslav Hlinka (ÚI AV ČR) o tom, jak je možné matematicky modelovat mozek

středa 6. 4. Zelená energie, politika a matematika (plakát, přednáška)
Tomáš Rusý (Second Foundation) o využití optimalizace v eko-energetice

středa 20. 4. Od zlomků k modelům a zase zpět (plakát, přednáška)
Jan Kuratko (Allianz) o vytváření pojišťovacích modelů

středa 4. 5. Matematické výzvy při optimalizaci Supply Chain (plakát, přednáška)
David Kadleček (DNAI)

 

Další semináře

Výjezdní seminář katedry

Seminář za účasti vyučujících a studentů bakalářského studia se konal od pátku 1. dubna do neděle 3. dubna v podhůří Kralického Sněžníku. Více najdete na této stránce.