Pravidelné semináře

Seminář z diferenciálních rovnic

Semináře z diferenciálních rovnic se v zimním semestru 2021/2022 nekoná.

 

Bayesovský seminář

I letos opět bude Bayesovsky seminář! Je určen všem zájemcům o tuto problematiku, ale tentokrát není za kredity.
Bude probíhat v úterý od 14.00 do 15.00 a tentokrát opět v krápníkové místnosti se stropním krasovým jezírkem, tj. na učebně 5066.

 

Streamovaný seminář Matematické problémy nematematiků

Seminář Matematické problémy nematematiků, který spolupořádá FJFI ČVUT Praha a MFF UK Praha, lze sledovat i online prostřednictvím live streamu na jeho YouTube kanálu. V tuto dobu bude také možné klást dotazy přes webové rozhraní Menti.com. Záznamy zůstávají zveřejněné na YouTube. Aktuality můžete sledovat na FB stránce semináře. Pro studenty UP je vypsán pod zkratkou KMA/NEMAT.

Hosté jsou nadmíru zajímaví:

středa 6. 10. Algokracie, Etika a Společnost (plakát, přednáška)
Josef Holý (Semantic Visions) o nadvládě algoritmů v online světě

středa 20. 10. Procedurální generování obsahu ve videohrách (plakát, přednáška)
Filip Krijt (Bohemia Interactive) o vývoji počítačových her

středa 3. 11. Jak předem odhadnout volební výsledky? A jak se to letos povedlo?
Pavel Ranocha (Kantar TNS) s analýzou aktuálních volebních výsledků

středa 1. 12. Dozimetrik v kasínu
Vojtěch Stránský (ELI Beamlines) o simulacích v radiační fyzice

středa 15. 12. Ekonomie informací a teorie racionální nepozornosti (plakát, přednáška)
Filip Matějka (CERGE-EI) o modelování v behaviorální ekonomii