Seminář KMA

Posláním tohoto semináře je prezentace členů katedry, jejích studentů a hostů. Konat se bude v úterky 13:30 na posluchárně číslo 5.068 na naší katedře.

Program najdete níže nebo jej můžete stáhnou v  PDF souboru.

Program semináře

13. 2. 2024 RNDr. Ctirad Matonoha, Ph.D., Ústav informatiky AV ČR
Aplikace quasi-lineární techniky na třídu matematických modelů splňující zákony zachování
Pozvánka a abstrakt

20. 2. 2024  Raj Narayan Dhara, Ph.D., PřF UP Olomouc
Numerical methods for solving the linearized model of a hinged-free plate
(začátek až ve 14:00!)
Pozvánka a abstrakt


27. 2. 2024 Marta B. Lopes, Nova University Lisbon, Portugal
Biomarker discovery and precision oncology through sparsity-inducing methods
Pozvánka a abstrakt


12. 3. 2024 RNDr. Horymír Netuka, Ph.D., PřF UP Olomouc
Nové pokroky v řešení problému bucklingu u nosníku
Pozvánka a abstrakt


26. 3. 2024 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D., PřF UP Olomouc
Klasifikace typu tkáně z hlediska výskytu rakoviny pomocí Ramanovy spektroskopie
Pozvánka a abstrakt


9. 4. 2024 Mgr. Jana Heckenbergerová, Ph.D., Ústav matematiky a kvantitativních metod, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
Predikce a optimalizace globálních systémů pomocí matematického a statistického modelování
Pozvánka a abstrakt


23. 4. 2024 RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D., PřF UP Olomouc
AI jako kopilot při programování
Olomoucký seminář z matematické analýzy

V tomto semestru bude zahájena činnost Olomouckého semináře z matematické analýzy, který je pokračovatelem Semináře z ODR
Konat se bude v úterky 13:30 na posluchárně číslo 5.068 na naší katedře.
Myšlenkou je vytvoření platformy pro sdílení znalostí a usnadnění možností spolupráce na poli matematické analýzy.
Pokusíme se zvát hosty, kteří mají potenciál zaujmout nejen matematicko-analytické publikum, ale každého, kdo je otevřený hezké matematice.
Srdečně vítáni jsou také zájemci z řad studentů a členové ostatních matematicko-informatických kateder.

Program najdete níže nebo jej můžete stáhnou v  PDF souboru.

Program semináře

5. 3. 2024 prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc., PřF MU Brno
Optimální ostrá majorantní podmínka v singulární Sturmově srovnávací větě
Pozvánka a abstrakt


19. 3. 2024 prof. RNDr. Jan Čermák, CSc., FSI VUT Brno
O rozložení kořenů tříčlenného polynomu a jeho užití v kvalitativní teorii diferenčních rovnic
Pozvánka a abstrakt


2. 4. 2024 prof. RNDr. Marek Lampart, Ph.D., VŠB-TU Ostrava
Exploring the Quantum Prisoner’s Dilemma: A Closer Look at Decision-Making in Quantum Computing
Pozvánka a abstrakt


16. 4. 2024 Ignacio Márquez Albés, Ph.D., MÚ AVČR Praha
Gronwall’s inequality in the context of Stieltjes Calculus


30. 4. 2024 RNDr. VáclavMácha, Ph.D., MÚ AVČR Praha
TBA