Data Science 4 Hella!

21.říjen 2021

Spolupráce naší katedrou se společností Hella probíhá v různých formách a různé intenzitě již mnoho let. Tento semestr jsme se domluvili na spolupráci v oblasti vzdělávání.
Nabídli jsme pracovníkům Helly školení v oblasti práce s daty, jejich vizualizací a zpracováním pomocí různých softwarových nástrojů, nabídli jsme základní přehed v oblasti strojového učení, správné (tedy bayesovské) inference a mnoha dalších zajímavých okruhů.
Scházíme se každý týden ve čtvrtek odpoledne jak fyzicky na půdě fakulty, tak v online režimu.
Díky překvapivě vysokému počtu zájemců ze strany Helly patří tento kurs k největším, který naše katedra v tomto semestru zajišťuje.
Doufáme, že tento typ vzdělávacích aktivit pro "starší a pokročilé" se stanou standardní a čím dál tím důležitější položkou v našem portfoliu činností.