Termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob kvalifikačních prací (květen 2024)

05.březen 2024

Úterý 28. 5. 2024

Obhajoby bakalářských a diplomových kvalifikačních prací  
 

Středa 29. 5. 2024

SZZ bakalářského studijního oboru Aplikovaná statistika
SZZ bakalářského studijního oboru Matematika – ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví  
SZZ navazujícího magisterského studijního oboru Aplikace matematiky v ekonomii
SZZ navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná matematika
 

Čtvrtek 30. 5. 2024 a pátek 31. 5. 2024

SZZ bakalářského studijního programu Aplikovaná matematika specializace Data science
SZZ bakalářského studijního programu Aplikovaná matematika specializace  Průmyslová matematika
SZZ bakalářského studijního programu Aplikovaná matematika specializace Matematika v ekonomické praxi
 

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací se uskuteční od 8:00 na učebnách 5.066 a 5.068.